ဒေတာ DD12

(ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်ဆုံးရလာဒ်များကိုဝင်ပါ)
ရက်စွဲ နေ့ အပိုင်းအခြား Result
04-07-2022 တနင်္လာ 1265551 4
04-07-2022 တနင်္လာ 1265550 1
04-07-2022 တနင်္လာ 1265549 8
04-07-2022 တနင်္လာ 1265548 10
04-07-2022 တနင်္လာ 1265547 11
04-07-2022 တနင်္လာ 1265546 8
04-07-2022 တနင်္လာ 1265545 10
04-07-2022 တနင်္လာ 1265544 6
04-07-2022 တနင်္လာ 1265543 3
04-07-2022 တနင်္လာ 1265542 6
04-07-2022 တနင်္လာ 1265541 1
04-07-2022 တနင်္လာ 1265540 11
04-07-2022 တနင်္လာ 1265539 11
04-07-2022 တနင်္လာ 1265538 8
04-07-2022 တနင်္လာ 1265537 5